Werkwijze

Vogels boven zee

SOVI werkt direct en persoonlijk, in kleine groepen of met individuele cursisten.

Om deel te nemen aan onze trainingen worden er geen speciale eisen gesteld t.a.v. de vooropleiding. Voorafgaand aan de training wordt met elke cursist een intake gesprek gehouden om leerdoelen helder te krijgen en ieders kwaliteiten in kaart te brengen.

Groepen worden samengesteld op basis van leerdoelen en individuele kwaliteiten van de cursisten. Een goede samenstelling van de groep bepaalt in sterke mate het succes van de training.

In de trainingen kan worden gewerkt met oefeningen, praktijksimulaties, videodemonstraties, tests, uitwisseling van ervaringen, inzichtgevende modellen en huiswerkopdrachten.
De huiswerkopdrachten bestaan voornamelijk uit het lezen van een syllabus en het voorbereiden van situaties die men in de training wil inbrengen. De benodigde tijd hiervoor verschilt per training maar komt neer op ongeveer twee uur per week.

Zo werkt SOVI, met professionele begeleiding, cursisten die elkaar aanvullen, een duidelijke syllabus en heel veel humor!