Trainingen met open inschrijving

agressieregulatie / conflicthanteringOpen Inschrijving
assertiviteit
basistraining communicatieve vaardigheden 
communicatie en persoonlijke presentatie
effectieve communicatie op de werkvloer
feedback geven en ontvangen
praktisch leiding geven 
omgaan met dominant gedrag
persoonlijke effectiviteit
sociale vaardigheden
spreken in groepen
spreken in het openbaar
RET-training: Realistisch en positief denken
time management

Onze trainingen vallen onder Kort Beroepsonderwijs en zijn daarom vrijgesteld van BTW.

Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Daaronder vallen ook opleidingen gericht op management, automatisering, persoonlijke effectiviteit, communicatie, administratie, en dergelijke.

Zie hiervoor het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs www.crkbo.nl waarin instellingen staan die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
SOVI staat als onderwijsinstelling in dit register ingeschreven.