Spreken in het openbaar

Wat houdt de training “Spreken in het openbaar” in?

Een bijzondere vorm van communicatie is het spreken vóór een groep. Veel mensen krijgen bij het idee alleen al klamme handen of een haperende stem. Maar als je eenmaal je spreekangst overwonnen heeft, zal je merken dat het spreken in het openbaar gewoon leuk kan zijn.

In deze Spreken in het openbaar training leer je hoe je je mening, standpunt of boodschap krachtig, overtuigend en stimulerend aan anderen kunt overbrengen. Ook leer je hoe je goed kunt reageren op tegenargumenten en weerstand.

Voor wie?

Voor iedereen die moeite heeft met het geven van presentaties of het spreken in het openbaar en daar graag verandering in wil aanbrengen

Inhoud:

  • Het overwinnen van plankenkoorts/spreekangstSpreken in het openbaar
  • De invloed van non-verbale communicatie zoals houding, gebaren en oogcontact
  • Stemgebruik zoals volume, articulatie, intonatie e.d.
  • Een goede ademhaling
  • Het belang van juist taalgebruik
  • De algemene voorbereiding op het houden van een presentatie
  • Opbouw van een betoog en presentatie
  • Informatieve en gelegenheidstoespraken
  • Het ingaan op reacties en vragen vanuit het publiek
  • Het inleiden en bedanken van andere sprekers

Werkwijze

Het uitgangspunt van deze training Spreken in het openbaar is dat elke cursist vaak voor de groep staat om zo te oefenen met het spreken voor groepen en het overwinnen van spreekangst. De cursisten krijgen opdrachten die in moeilijkheidsgraad oplopen. Er wordt geoefend met verschillende soorten toespraken en voordrachten. In deze training is de Rationele emotieve theorie (RET) op een praktische wijze geïntegreerd.

Duur: Drie dagen

Data: In overleg

Prijs: € 1075,- (inclusief intakegesprek, cursusmateriaal, thee, koffie, lunch)
Onze trainingen vallen onder Kort Beroepsonderwijs en zijn daarom vrijgesteld van BTW.

Zie hiervoor het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs www.crkbo.nl waarin instellingen staan die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
SOVI staat als onderwijsinstelling in dit register ingeschreven.