Spreken in groepen

Wat houdt de training “Spreken in groepen” in?

Veel mensen vinden het moeilijk om in een groep te praten. Ze zijn teveel bezig met wat ze willen zeggen, waardoor ze niet meer goed luisteren en de draad kwijt raken. Anderen ervaren veel spanning als alle aandacht op hen gericht is. Ze houden hun verhaal dan heel kort waardoor hetgeen ze willen zeggen onvoldoende uit de verf komt.

Tijdens allerlei (overleg)situaties is het belangrijk goed naar elkaar te luisteren en goede argumentatie- en discussiemethoden te gebruiken.

In deze training wordt aandacht besteed aan het spreken in informele en formele groepen.

Voor wie?

Voor iedereen die het lastig vindt om in een groep te praten en hier graag verandering in aan wil brengen

Inhoud:

Spreken in groepen

  • Overwinnen van angst om het woord te nemen in een groep
  • Non-verbale en verbale luistervaardigheden bij het spreken in groepen
  • Het naar voren brengen van een mening of een standpunt
  • Omgaan met veel-praters en weinig-praters
  • De invloed van interactie- en groepsprocessen
  • Discussiëren en argumenteren
  • Inzicht krijgen in het oneigenlijk gebruik van argumentatie- en discussiemethoden

Werkwijze

De opbouw van de training is zodanig dat men geleidelijk steeds meer en zelfbewuster aan groepsgesprekken gaat deelnemen. Elke bijeenkomst begint met theorie en een aantal praktische oefeningen rondom een thema. Daarna worden deze vaardigheden toegepast in een groepsoefening.

Duur: Drie dagen

Data: In overleg

Prijs: € 1075,- (inclusief intakegesprek, cursusmateriaal, thee, koffie, lunch)
Onze trainingen vallen onder Kort Beroepsonderwijs en zijn daarom vrijgesteld van BTW.

Zie hiervoor het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs www.crkbo.nl waarin instellingen staan die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
SOVI staat als onderwijsinstelling in dit register ingeschreven.