Sociale Vaardigheden

Wat zijn Sociale Vaardigheden?

De training Sociale Vaardigheden richt zich op algemene contacten tussen mensen: wat gebeurt er allemaal tijdens een gesprek? Op wat voor manier reageren mensen op elkaar en hoe is het verloop van het gesprek te beïnvloeden? Op welke wijze worden boodschappen overgebracht en hoe komt het dat de ene boodschap wel begrepen wordt terwijl de ander niet ‘overkomt’

Voor wie is de training Sociale Vaardigheden?

Voor iedereen die belangstelling heeft.

Inhoud:

Sociale Vaardigheden

  • Algemene luistervaardigheden zoals de invloed van oogcontact, houding en interpersoonlijke afstand.
  • Verbale luistervaardigheden zoals vragen stellen, doorvragen, empathisch reageren, parafraseren en samenvatten
  • Verschillende gespreksvaardigheden zoals informatie geven, voor je mening uitkomen en uitwisselen van ervaringen
  • Het leren aangaan van nieuwe contacten
  • Het aanknopen, verdiepen en afsluiten van gesprekken
  • Aansluiting zoeken bij mensen die al in gesprek zijn
  • Inzicht vergroten in de eigen manier van communiceren

Werkwijze

De training Sociale Vaardigheden is gericht op veel praktisch oefenen van sociaal communicatieve vaardigheden. Er wordt begonnen met het aanleren van deelvaardigheden zoals luistervaardigheden en gespreksvaardigheden, die later geïntegreerd worden in gesprekken. De cursisten kunnen ook oefenen met eigen situaties.

Duur: Drie dagen

Data: In overleg

Prijs: € 1075,- (inclusief intakegesprek, cursusmateriaal, thee, koffie, lunch)
Onze trainingen vallen onder Kort Beroepsonderwijs en zijn daarom vrijgesteld van BTW.

Zie hiervoor het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs www.crkbo.nl waarin instellingen staan die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
SOVI staat als onderwijsinstelling in dit register ingeschreven.