Persoonlijke effectiviteit

Wat is persoonlijke effectiviteit?

Er is de laatste decennia veel veranderd in arbeidsverhoudingen en in de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Van medewerkers wordt verwacht dat ze zich snel aan veranderende situaties kunnen aanpassen en dat zij gemakkelijk met verschillende mensen kunnen samenwerken. In deze training leer je om met verschillende soorten mensen, in verschillende situaties en op verschillende niveaus in de organisatie goed te communiceren.

Dat houdt o.a. in: duidelijk maken wat je wel en niet van anderen verwacht, open staan voor de opmerkingen en wensen van anderen, grenzen stelt en problemen in de samenwerking op een goede manier aanpakt. Het is belangrijk te beseffen dat de meeste mensen heel gevoelig zijn voor de manier waarop dingen worden gezegd of worden gevraagd. De manier waarop je met mensen omgaat, is heel bepalend voor de medewerking en de samenwerking die je krijgt. Goed reageren op verschillende mensen en in verschillende (werk)situaties, kan je gevoel van controle vergroten en het plezier in het werk aanzienlijk verhogen.

Voor wie is deze training Persoonlijke effectiviteit?

Voor iedereen die op verschillende niveaus met anderen moet  samenwerken en dit op een prettige, effectieve manier wil doen.

Inhoud:persoonlijke effectiviteit

  •  Het leren toepassen van een scala aan gesprekstechnieken
  •  Zicht krijgen op en gebruik kunnen maken van interactie-effecten in de  communicatie
  •  Leren omgaan met verschillende ‘typen’ mensen, waaronder dominante, agressieve en sub-assertieve mensen
  •  Doelen stellen
  •  Anderen motiveren en overtuigen
  •  Verzoeken doen en delegeren
  •  Nee-zeggen en weigeren
  •  Het geven van en reageren op kritiek

Werkwijze

De training persoonlijke effectiviteit kenmerkt zich door een evenwicht in praktisch oefenen in rollenspelen aan de hand van casussen en eigen situaties en aan de andere kant het uitwisselen van ervaringen met andere cursisten. Een interactietheorie, een scala aan gesprekstechnieken en bewustwording van eigen kwaliteiten vormen de rode draad in de training.

Duur: Drie dagen

Data: In overleg

Prijs: € 1075,- (inclusief intakegesprek, cursusmateriaal, thee, koffie, lunch)
Onze trainingen vallen onder Kort Beroepsonderwijs en zijn daarom vrijgesteld van BTW.

Zie hiervoor het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs www.crkbo.nl waarin instellingen staan die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
SOVI staat als onderwijsinstelling in dit register ingeschreven.