Incompanytrainingen

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever worden bestaande trainingen toegespitst op de specifieke bedrijfssituatie of worden nieuwe trainingen ontwikkeld. Hieronder vindt u voorbeelden van trainingen die we In-company verzorgd hebben.

 • AcquisitieIn Company trainingen
 • Assertieve Vaardigheden
 • Assertiviteit – intercultureel
 • Coaching
 • Communicatie en Persoonlijke Presentatie
 • Conflicthantering en Onderhandelen
 • Doelgericht vergaderen
 • Effectieve communicatie op de werkvloer
 • Feedback geven en reageren op kritiek
 • Functionerings- en Beoordelingsgesprekken
 • Interviewtechnieken
 • Kernkwaliteiten
 • Klantgerichte Communicatie
 • Mediatraining
 • Motiverend en Praktisch Leidinggeven
 • Omgaan met agressie
 • Omgaan met dominante mensen
 • Overtuigend argumenteren en presenteren
 • Persoonlijke Effectiviteit
 • Rationele emotieve theorie (RET)
 • Samenwerking
 • Slecht-nieuws gesprekken
 • Sociale Vaardigheden
 • Sollicitatietraining
 • Spreken in het Openbaar
 • Stress Management
 • Telefoon- en balietraining
 • Teambuilding
 • Time Management
 • Verzuimgesprekken

We maken gebruik van allerlei werkvormen en zorgen ervoor dat de onderlinge communicatie open en niet kwetsend is. Wij koppelen terug naar de organisatie zodat de resultaten uit de training in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden.

Onze trainingen vallen onder Kort Beroepsonderwijs en zijn daarom vrijgesteld van BTW.

Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Daaronder vallen ook opleidingen gericht op management, automatisering, persoonlijke effectiviteit, communicatie, administratie, en dergelijke.

Zie hiervoor het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs www.crkbo.nl waarin instellingen staan die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
SOVI staat als onderwijsinstelling in dit register ingeschreven.