Basistraining Communicatieve Vaardigheden

Wat houdt deze Basistraining Communicatieve Vaardigheden in?

Het doel van deze Basistraining Communicatieve Vaardigheden training is het verbeteren van de basisvaardigheden in de communicatie en met name op het goed functioneren op de werkplek. Enerzijds wordt aandacht besteed aan wat er van mensen verwacht wordt op het werk qua gedrag, omgangsvormen en collegialiteit. Anderzijds wordt geoefend met communicatievaardigheden specifiek gericht op werksituaties en de samenwerking met anderen. Ook wordt er aandacht besteed aan interculturele verschillen met betrekking tot sociale vaardigheden.

Voor wie?Basistraining Communicatieve Vaardigheden

Iedereen die op een prettige manier wil communiceren en samenwerken.

Inhoud:

  • De invloed van non-verbaal gedrag, zoals houding, oogcontact en stem
  • Verbale luistervaardigheden zoals vragen stellen, doorvragen, empathisch reageren, parafraseren en samenvatten
  • Verschillende gespreksvaardigheden zoals informatie geven, voor je mening uitkomen en het uitwisselen van ervaringen
  • Het leren aangaan van nieuwe contacten
  • Het aanknopen, verdiepen en afsluiten van gesprekken
  • Aansluiting zoeken bij mensen die al in gesprek zijn
  • Inzicht vergroten in de eigen manier van communiceren
  • Collegialiteit en samenwerking

Werkwijze

Gericht op veel praktisch oefenen van sociaal communicatieve vaardigheden die van belang zijn in werksituaties en in de samenwerking met anderen. In de Basistraining Communicatieve Vaardigheden wordt begonnen met het aanleren van deelvaardigheden zoals luistervaardigheden en gespreksvaardigheden, die later geïntegreerd worden in gesprekken. De cursisten kunnen ook oefenen met eigen situaties.

Duur: Drie dagen

Data: In overleg

Prijs: € 1075,- (inclusief intakegesprek, cursusmateriaal, thee, koffie, lunch)
Onze trainingen vallen onder Kort Beroepsonderwijs en zijn daarom vrijgesteld van BTW.

Zie hiervoor het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs www.crkbo.nl waarin instellingen staan die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
SOVI staat als onderwijsinstelling in dit register ingeschreven.