Assertiviteit

Wat is Assertiviteit?

Assertiviteit is niet met de vuist op tafel slaan of de ander eens “flink de waarheid zeggen”, maar het uiten van gedachten, gevoelens en meningen op een directe, eerlijke en sociaal aanvaardbare manier. Assertiviteit of op een assertieve manier reageren draagt bij aan het verbeteren van het zelfbeeld en zelfrespect en het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen in allerlei situaties.Assertiviteit

In veel situaties wordt een beroep gedaan op onze assertieve vaardigheden. Er worden ons bepaalde dingen gevraagd die we liever zouden weigeren. Iemand doet iets wat negatieve gevolgen voor ons heeft en we willen dat de ander daar mee ophoudt. Uit angst om niet aardig gevonden te worden, durven we dingen niet te vragen of te zeggen en worden ook vaak irritaties en boosheid niet geuit.

Als je wilt dat het contact met anderen op een prettige manier verloopt, is het belangrijk dat je op een juiste manier kan zeggen wat je wèl en wat we niet van de ander verwacht. In deze training kun je leren hoe je dat op een assertieve manier kunt doen, hoe je assertief kan zijn.

Voor wie is deze Assertiviteit – training?

De training Assertiviteit is voor iedereen die op een sociaal acceptabele manier voor zichzelf wil opkomen en relaties met anderen wil verbeteren

Inhoud:

 • Nee zeggen, weigeren en grenzen stellen
 • Verzoeken doen
 • Feedback geven
 • Het reageren op kritiek
 • Het uiten van negatieve gevoelens zoals boosheid en ergernis
 • Het uiten van positieve gevoelens zoals het geven van complimenten
 • Krachtig een standpunt weergeven
 • Het reageren op dominante mensen
 • Het benoemen van eigen kwaliteiten
 • Wederzijdse beïnvloeding in communicatie
 • Bewust worden van eigen gedrag en presentatie
 • De invloed van denkprocessen op het gedrag

Werkwijze:

De training Assertiviteit is gericht op veel praktisch oefenen aan de hand van bovengenoemde thema’s. In de training wordt gebruik gemaakt van situaties die cursisten zelf inbrengen. Door middel van oefeningen en rollenspellen wordt men vertrouwd gemaakt met assertief gedrag.

Duur: Drie dagen

Data: In overleg

Prijs: € 1075,- (inclusief intakegesprek, cursusmateriaal, thee, koffie, lunch)
Onze trainingen vallen onder Kort Beroepsonderwijs en zijn daarom vrijgesteld van BTW.

Zie hiervoor het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs www.crkbo.nl waarin instellingen staan die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
SOVI staat als onderwijsinstelling in dit register ingeschreven.