Agressieregulatie en Conflicthantering

Wat is Agressieregulatie en Conflicthantering?

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens conflicten: je krijgt onverwacht heftige kritiek, je belangen worden geschaad of je raakt betrokken bij een conflict tussen derden. Conflictsituaties roepen meestal spanning en negatieve associaties op. Conflicten hoeven niet persé negatief te zijn. Ze kunnen er ook voor zorgen dat problemen worden opgelost en dat de samenwerking wordt verbeterd.

In deze Agressieregulatie en Conflicthantering training kun je leren hoe je effectief kunt reageren in lastige conflictsituaties.

Agressie

Voor wie is de training Agressieregulatie en Conflicthantering?

Voor iedereen die tijdens zijn werk met conflictsituaties geconfronteerd wordt.

Inhoud:

  • Inzicht krijgen in verschillende soorten conflicten
  • Analyseren van conflictsituaties om zo te kunnen kiezen voor passende strategieën om deze op te lossen
  • Inzicht krijgen inde eigen voorkeursstijl(en) bij het oplossen van conflicten
  • Hanteren van diverse soorten conflicthanteringsstijlen
  • Macht, wederzijdse beïnvloeding en interactie
  • Bewust worden van het eigen gedrag en het effect daarvan op het verloop van conflicten
  • De-escalerende technieken om met boosheid om te gaan

Werkwijze:

In de Agressieregulatie en Conflicthantering training vormt de uitslag van een test het uitgangspunt van waaruit gewerkt gaat worden. Deze  test maakt inzichtelijk wat de voorkeursstijl van cursisten is bij het omgaan met conflicten. Aan de hand van casussen en eigen situaties wordt geleerd gebruik te maken van de verschillende conflicthanteringsstijlen.

Individueel traject, duur en afspraken in overleg

Prijs: € 125,- per uur
Onze trainingen vallen onder Kort Beroepsonderwijs en zijn daarom vrijgesteld van BTW.

Zie hiervoor het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs www.crkbo.nl waarin instellingen staan die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
SOVI staat als onderwijsinstelling in dit register ingeschreven.